Usługi : Warsztaty

Usuniemy konkretne problemy firmowe wraz z ich przyczynami

Diagnoza przyczyn powracających problemów oraz ich usuwanie

Rozwiązywanie konfliktów w organizacji win – win

Narzędzie, warsztat
3/3