Wszystkie usługi

Badanie przyczyn rotacji i dobrostanu pracowników

Wzrost ilości wartościowych kandydatów z około 3 na rekrutację do około 20+, 32% wzrost mocy przerobowych firmy

Tajemniczy Pracownik

Anonimowe badanie jakościowe

Transformacja Kultury Organizacyjnej

Proces adaptacyjny

Projekty w budżecie i na czas

Zarządzanie projektami

Autentyczność Przywództwa

Badanie

Rozwiązywanie konfliktów w organizacji win – win

Narzędzie, warsztat

Diagnoza przyczyn powracających problemów oraz ich usuwanie

Mentoring współtwórcy turkusowej firmy Radosława Bartosika

Mentoring

Chcesz obniżyć koszt faktoringu?

Automatyzacja procesów biznesowych

Zaufanie do przełożonego

Badanie zaufania do przełożonego

Proces onboardingu pracownika

Powtarzalny proces rekrutacji

Diagnoza Kultury Organizacyjnej

Badanie kultury organizacyjnej FlowUp

Klub Dobrych Praktyk

Wymiana myśli, wycieczka

Wymiana myśli z mentorami FlowUp

Wymiana myśli, mentoring, coaching

Rachunkowość przerobowa, lepsze decyzje biznesowe

Poprawa efektywności Marketingu i Sprzedaży

Systemowa poprawa efektywności i zyskowności firmy, bez kosztownych inwestycji

Redukcja rotacji pracowników wraz z przyczynami

Podróż Lidera FlowUp & superwizje dla kadry kierowniczej

Proces zmiany adaptacyjnej przywódców PODRÓŻ BOHATERA, oparty najefektywniejsze szkoły psychoterapii

Podróż Bohatera FlowUp & superwizje dla przywódców

Bieżące wsparcie dla przywódcy firmy w rozwiązywaniu aktualnych wyzwań, podejmowaniu decyzji, wymianie myśli, zarządzaniu projektami/pracownikami, efektywności osobistej/firmowej czy wsparciu psychologicznym w zależności od indywidualnej potrzeby

Proces sprzedaży

Warsztat 0

Czas produkcji skrócony z 21 do 9 dni, czterokrotnie podniesiony zysk firmy produkcyjnej

Poprawa efektywności i zyskowności bez kosztownych inwestycji

Po 4 tygodniach poprawiona wydajność w obszarze „wąskiego gardła” – szlifowania końcówek – o 19%, a w ciągu 8 tygodni zredukowane zaległości w procesie pracy w tym obszarze o 73%

Redukcja czasu realizacji stron/sklepów online z 2,5 miesiąca do 2-3tygodni

Usuniemy konkretne problemy firmowe wraz z ich przyczynami

Pełne wsparcie w transformacji/rozwoju organizacji FlowUp

Uwolnienie potencjału przywódczego współwłaściciela z postawy zamkniętej na lidera organizacji

Zakładanie Fundacji Rodzinnej

13% wzrostu zysku bez kosztownych inwestycji w kooperacji metalowej

21% redukcja zapotrzebowania pracowników dzięki AI, redukcja błędów ludzkich – wysoka powtarzalność, znaczące podwyżki dla pracowników

Badanie Kultury Organizacyjnej

Procesy HR, listy kontrolne, dobre praktyki, szablony

Poprawa wyniku firmy

Mamy doświadczenie z klientami zatrudniającymi od 12 do około 5 000 osób z niemal każdej branży!

Zacznijmy prace nad Twoją firmą

Kontakt bezpośredni

Telefon

Wiadomość